Phương pháp SCORE từ E.FOCUS

SCORE không phải là 1 hoạt động riêng lẻ với những công việc ngắn hạn mà nó là 1 quá trình làm việc dài hạn từ thiết lập mục tiêu, đưa ra giả định và thử nghiệm, sáng tạo và tận dụng cơ hội, đo lường dựa vào các tiêu chuẩn. Công việc này luôn được lặp lại để đưa đến 1 giải pháp giúp Doanh nghiệp Phát triển.

 • Chiến lược

  & thiết lập mục tiêu chiến dịch

 • Khởi tạo

  & thực hiện chiến dịch

 • Tối ưu

  để tối đa hiệu quả thực hiện

 • Nguyên cứu

  & kiểm tra các giả định

 • Mở rộng phạm vi

  tiếp cận khách hàng và phát triển Doanh nghiệp

tìm hiểu mô hình score

Ngành ưu tiên phục vụ

Dịch vụ từ E.FOCUS

E.FOCUS chuyên nghiệp để cung cấp giải pháp đáp ứng thách thức kinh doanh mà doanh nghiệp đang đối mặt và những điều mà không được Doanh nghiệp chú ý trong thời đại số. Dịch vụ chúng tôi được phát triển dựa trên nhu cầu của Doanh nghiệp và yêu cầu ngành công nghiệp.

Xem tất cả dịch vụ

Hotline tư vấn: 0938.932.946

Bản quyền © 2016 thuộc về E.FOCUS - Digital Marketing, Ecommerce, Phát Triển Website